FAQ

 
De sus ventajas y composición.

- Su bajo espesor y flexibilidad permite su instalación sin necesidad de quitar bases existentes.

- Libertad de diseño continuo en los paños sin juntas.

- Apto para zonas interiores y exteriores. Pudiendo revestir paramentos horizontales y verticales. Escaleras y mobiliarios.

- Rápida aplicación y liberación al tránsito.

- Impermeable, pudiendo ser aplicado en zonas húmedas como en baños y cocinas.

 

COMPOSICIÓN:

Es muy frecuente la consulta comparativa sobre la percepción en el aspecto natural del microCemento frente al estucado veneciano. Esto se debe a que el microCemento está compuesto por base cementícia, no a la cal y sin componentes sintéticos. Logra un diseño natural y sutiles efectos de aguas que determinan un acabado elegante.

 

 

 
Ámbitos de aplicación.   
  • Baños: En el caso de platos de ducha es necesario que los mismos presenten su correspondiente pendiente.
  • Cocinas: Aplicable tanto en suelos como en paredes. En encimeras de cocinas y baños son protegidas con sellador acorde a éste tipo de usos. Es importante siliconar bien las uniones de los fregaderos y grifos.
  • Escaleras: Se pueden revestir perfectamente. Previamente se realizará un desgaste en los vértices en los casos en que se considere necesario para evitar cualquier riesgo de desconche.
  • Suelos y paredes: Las bases deben presentarse firmes, pudiendo aplicarse sobre concretos, hormigones, cementos alisados, azulejos, cerámicos, gres, terrazo, y similares. Revocos a la cal, o cemento, yeso, y pladur como también madera. (exepto parquet debido al riesgo de mobilidad.)

 

 
Diseños, acabados y colores.

El microCemento y el microBeton, permiten conjugar diseños a elección del cliente e inclusive combinar diversas materialidades como el acero o la madera. La amplia variedad de colores se presenta en una gama orientada en los conceptos decorativo pudiendo también mezclarlos entre sí.

En cuanto a su acabado, todos los productos presentados se encuentran protegidos con los selladores indicados en cada caso para su uso específico. Además, todas las superficies (en interiores) tienen una protección de cera la cual puede ser brillante o mate a elección del cliente.

 

 
Sistemas de aplicación y plazos de ejecución.

Su aplicación es artesanal, con acabado a lija. Al no utilizarse maquinarias de obra pesada, permite minimizar en forma significativa los plazos de ejecución, permitiendo a su vez una rápida liberación al tránsito. Su aplicación manual permite a su vez, hacer la obra más personalizada y a medida del cliente. Los tiempos de obra varian en función de los m2 a revestir y del tipo de base, siendo aproximadamente de entre 3 - 5 días.

El personal de VIA CHIESSA está especializado en forma exclusiva en la aplicación de materiales de bajo espesor, sabiendo interpretar el detalle de un acabado refinado como nuestro objetivo principal.

 

 
Cuidados y mantenimientos.

Derivado de su característica cementícia es importante su mantenimiento. En la limpieza habitual no difiere del resto de suelos, con agua y jabón neutro aplicado con fregona. Siendo recomendable que periodicamente el cliente realice una aplicación de cera como si se tratara de una superficie de madera (parquet). La cera cumplirá la función de dejar una película protectora. Su periodicidad dependerá de su uso. Vía Chiessa pone a disposición de sus clientes la posibilidad de adquirir los productos para su mantenimiento.

* Servicio destinado exclusivamente a los clientes Via Chiessa.

 

 
Consejos y cuidados especiales.

Su cuidado es similar a lo de los suelos de parquet. Recomendamos no utilizar objetos punzantes o cortantes, arrastrar muebles (siendo conveniente colocar en las patas almohadillas protectoras) o la utilización de productos muy abrasivos sobre el microCemento. Es un producto formulado para viviendas, locales comerciales, escaleras, etc. En los casos industriales o pavimentos interiores que por su uso requieran una mayor prestación química y mecánica sugerimos la utilización de Resifan.

 

 
Servicios al cliente.

VIA CHIESSA, pone al alcance de sus clientes servicios de limpieza profunda de grandes superficies (pulido y reencerado). Inclusive en aquellos casos en que los pavimentos de viviendas se hubieran deteriorado por falta de mantenimiento. Puede ponerse en contacto con nuestro Dpto. técnico y le brindaremos información detallada.

 

 

 
¿Que és el Microciment?

El Microciment és un revestiment continu decoratiu apte per ser aplicat en tot tipus de superfícies (sòls, parets, escales, mobiliaris) sense necessitat de retirar els suports existents. Està compost per una mescla de ciments especials, àrids seleccionats i polímers lligants, que donen com resultat l'obtenció d'una pasta flexible acolorida de propietats altament adherents

 
Que avantatges ofereix?


□ Excel·lent adherència sobre totes les superfícies. Pot aplicar-se sobre sòls i parets, en escales o mobiliaris. Fins i tot sobre superfícies amb característiques completament llises o amb escassa porositat (marbre, porcelánicos, ceràmics).

□ Sota espessor (entre 1 i 2 mm.) i baix pes (no afegeix sobrecàrrega estructural a la base).

□ Reducció significativa en costos i temps d'execució. Per a la seva instal·lació no es requereix de maquinaria pesada. S'eviten els treballs de l'obra tradicional, sense enderrocs aprofitant les bases existents, especialment orientat a l'àmbit de la reforma. En pocs dia queda alliberat al trànsit aconseguint superfícies d'altes prestacions i valor decoratiu.

□ Absència de juntes: S'aconsegueixen superfícies contínues. Sense talls aportant major versatilitat en el disseny i facilitat per a la seva neteja.

□ Impermeable: Instal·lem Microciment amb un sistema exclusiu d'impermeabilització. Sent apte per a espais exteriors o exposats a la humitat (banys i cuines).

□ Diferents acabats i textures.

□ Àmplia gamma de colors (inclusivament personalitzats si el projecte ho requereix).

 

 
Quin tipus de Microciment haig de triar?

 Els productes Microcolor es diferencien per les seves característiques tècniques i per la seva composició. Cadascun d'ells aporten solucions especifiques depenent de dos factors principals: Necessitat d'ús (residencial, comercial, restauració, hostaleria, indústria) i l'estètica final o acabat que es desitja aconseguir. El nostre Dpto. Tècnic t'ajuda en l'elecció segons les prestacions, 

 
Com s'aplica Microciment?

Microciment és aplicat artesanalment (a plana) caracteritzant la seva estètica natural. És aplicat en capes fins a aconseguir l'espessor adequat. El sistema es completa amb impermeabilització, segellat de la superfície i acabat de protecció complementant la seva resistència segons cada sistema i tipus d'ús: lleu, moderat o alt trànsit. (Disponibilitat d'acabats: Lluentor, setinat o mat).

 
Sobre que suports pot instal·lar-se?

Tots els revestiments de base cementicia Microcolor poden ser instal·lats sobre suports d'obra nova o espais destinats a rehabilitació aprofitant les bases existents. Esmentem en forma molt genèrica els suports habituals, tant en sòls com en parets:

 □ Ceràmics, taulells, rajoles, porcelánicos, superfícies de pedra, marbre, gres, terratzos.

 

□ Sòls als quals s'hagi llevat la moqueta o el parquet.

 

□ Base de ciment, morter, en obra nova o antics. (Recomanem que els mateixos siguin anivellats i presentin un acabat allisat "fi")

 

□ Goteles, desbordats de ciment cua, guix i pintures ben adherides.

 

□ Pladur i DM.

  

En qualsevol de les bases que desitgis revestir, et recomanem parlar amb el nostre Dpto. Tècnic. És la millor forma d'avaluar rapidamente la viabilitat i que puguem ajudar-te a solucionar els dubtes sabent si les superfícies estarien en estat òptim per a una aplicació directa o si escau poder oferir-te o suggerir-te solucions que millorin l'ancoratge i anivellació.

 
Quant temps requereix la instal·lació de Microciment?

El temps d'instal·lació varia segons el tipus de suport a revestir i les condicions ambientals que incideixin directament en el temps d'assecat. (baixa o alta temperatura segons l'època de l'any) en cas d'exteriors el clima serà el factor principal. Destaquem, que aquest tipus de revestiments posseeixen un ràpid enduriment (entre 2 i 3 hores a 20ºC per capa d'instal·lació). Com a barem, l'aplicació pot fer-se en un termini de 3 a 5 dies, sent alliberat al trànsit a les 24 hores de la seva finalització.

 
Puc aplicar Microcemento en banys i cuines?

Si. El Microciment és apte per revestir sòls i parets en cuines o en banys (incloent plats de dutxa, piques i banyeres). Compta amb un sistema complet de protecció incloent impermeabilització i acabat d'alta resistència

 
Puc aplicar Microciment en un pàrquing?

Quan ens referim a l'ús d'un paviment en pàrquing residencial o públic, hem de tenir en compte el desgast que provoquen els pneumàtics i el moviment que fan sobre el sòl amb elements tallants (pedres que es queden enganxades a la roda), el pes del vehicle i el risc de pèrdua d'oli de motor, que en alguns casos pot ser constant sobre una zona determinada on el vehicle queda aparcat diàriament. Amb el pas del temps aquests factors acaben per ser crucials produint una abrasió de tipus profunda. És per això que recomanem Level Pox, formant part de les nostres solucions específiques per a cada ús. Són paviments composts per resina de tipus epoxi o de poliuretà i estan disponibles en gamma decorativa i industrial. Aquest tipus de paviments són capaços de suportar fortes exigències mecàniques i químiques sense perdre la seva essència estètica. Conserva les característiques de baix espessor podent aplicar-se en forma molt ràpida sense retirar les bases existents. Disponibles en una extensa gamma cromàtica.

 
Els paviments Microcolor són aptes per a sistemes de calefacció radiant?

Si. Tots els nostres paviments (ja siguin de composició cementicia, epoxis o poliuretans) són aptes per ser instal·lats sobre llosa radiant. No comporten canvis, ni deterioracions per l'ús de sistemes de calor o fred. Són recomanats pel seu baix espessor millorant la conductivitat.

 
Que significa acabat destonificat?

El concepte destonificat és la lleu variació de color que presenten els revestiments de base cementicia que caracteritzen la seva estètica decorativa. La destonificació s'aconsegueix mitjançant tècnica d'aplicació manual feta a consciència per l'operaris aconseguint efectes naturals i personalitzats

 
Els colors es veuen afectats a l'exposició solar?

No. Els productes Microcolor de base cementicia recomanats per a exteriors són: Microcemento, Betton i Microhormigón. Són alifáticos, resistents als rajos ultraviolats i pemanecen inalterables.

 
Puc aconseguir combinacions amb altres materials?

Si. Els revestiments cementicia són molt versàtils per poder combinar-los amb altres materials. Es poden aconseguir combinacions singulars i altament estètiques aplicables a qualsevol espai. En orientació podem esmentar alguns exemples. Podríem combinar Microcemento amb hidràulics o amb parquet. En el cas de Microhormigón, és ideal combinar-ho amb metalls trencant el caràcter convencional en transmetre una estètica avantguardista i industrial. La combinació amb cristall, també és una opció perfecta amb qualsevol dels nostres revestiments. En aquest sentit podríem valer-nos de Supreme (Blanco pur) aportant solucions modernes, major lluminositat i fluïdesa decorativa principalment en parets. En aquesta línia podem crear ambients més freds o aplicar Microcemento en tons càlids per aconseguir un ambient més acollidor. Les possibilitats que ofereixen els productes són infinites. El límit és la nostra pròpia imaginació.

 
Es pot aconseguir un Microcemento antilliscant?

Si. El revestiment que suggerim és Betton. Recomanat per les seves prestacions antilliscants i per la seva resistència a l'alt trànsit. És un revestiment de 2-3 mm. d'espessor que manté una estètica similar al Microcemento i comparteix la seva tonalitat cromàtica podent ser combinat a la perfecció aconseguint superfícies homogènies. El seu acabat amb segellats especials li confereix una elevada resistència a l'abrasió i antipolvo, sent ideal per revestir espais comercials o exposats a la intemperie.

 
Com puc obtenir un pressupost orientatiu o mostres de productes?

Estem a la teva disposició al nostre apartat de contacte on podràs comunicar-te directament amb un tècnic a fi de solucionar qualsevol dubte o sol·licitar mostres dels productes i acabats. També pots contactar-nos a través del nostre formulari de pressupost per obtenir una valoració aproximada sense compromís, o per correu electrònic a info@microcolor.es. 

 
Neteja quotidiana.

□ Eliminació de la pols ambiental: Bastarà amb passar una mopa seca sense necessitat de cap altre producte.

 

□ Per al manteniment quotidià aconsellem la neteja amb fregona i aigua neta a la qual s'afegirà un sabó neutre segons les especificacions del fabricador. (solen ser un o dos taps) en 5 Litres d'aigua. Estigui procés pot anar intercalant-se amb afegir un tap de cera en comptes de sabó neutre, ja que les ceres deixen restes acríliques sobre el sòl millorant el seu manteniment.

 

□ De ser necessari segons el tipus de trànsit i desgast de la cera superficial, es pot fer un manteniment de tipus periòdic cada 3 - 6 mesos, que consisteix en l'aplicació de cera pura aplicada amb mopa. (Deixant assecar un mínim de 2 hores) . Si el sòl ha rebut la seva cura per mitjà de la neteja habitual en forma correcta aquest procés no seria necessari, fins a passats 12 mesos des de la seva instal·lació.

 

□ S'ha d'evitar la utilització de qualsevol tipus de detergent que contingui productes desengrasantes, abrasius o corrosius, igual que l'ús de lleixiu.

 

Qualsevol tipus de paviments, inclusivament els porcelánicos requereixen de les mateixes cures. Sense fer falta netejar els sòls amb productes que resulten agressius podent alterar la seva lluentor original.

 

□ En estades amb accés directe des de l'exterior es recomana la col·locació de sistemes eficaços de retenció de la brutícia del calçat. Ex. felpudos. Aquests mètodes senzills, són els que permeten conservar els acabats estètics per molt més temps.

 

□ En el cas de taques per vessis de líquids, les mateixes han de ser rentades al més aviat possible amb aigua evitant que es ressequin